1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 рейтинг 5.00 (2 голосов)

Статья "Методичні вказівки по проведенню навчальних занять з настільного тенісу в вищих навчальних закладах для студентів другого року навчання" представлена в оригинале - на украинском языке.

Автор: Афанасьев Вячеслав Валерьевич

1. Задачі навчально-тренувальних груп першого року навчання

2. Зразковий розподіл навчальних годин на учбовий рік

3. Загальна фізична підготовка

3.1. Вправи без предметів

3.2. Вправи з предметами

4. Спеціальна фізична підготовка

4.1. Вправи для розвитку гнучкості

4.2. Вправи для розвитку витривалості

4.3. Вправи для розвитку сили

4.4. Вправи для розвитку спритності

4.5. Вправи для розвитку швидкості

4.6. Вправи для розвитку швидкості реакції

4.7. Вправи для розвитку відчуття м'яча

4.8. Вправи для розвитку швидкості пересувань

4.9. Імітація техніки виконання технічних елементів

5. Теоретична підготовка

5.1. Фізичне виховання в суспільстві та у вищих навчальних закладах

5.2. Загальна та спеціальна фізична підготовка

5.3. Техніка і тактика гри в настільний теніс

5.4. Правила змагань та їх проведення

6. Техніко-тактична підготовка

6.1. Техніка

6.2. Тактика

6.3. Імітація

6.4. Вправи для вдосконалення техніки ударів

7. Змагальна підготовка

8. Психологічна підготовка

9. Інструкторська та судейська практика

10. Програма для самостійних занять

11. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи

12. Контрольні нормативи з технічної й фізичної підготовки

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Задачі навчально-тренувальних груп другого року навчання.

1.    Вдосконалення технічних прийомів настільного тенісу і їх комбінацій.
2.    Підвищення рівня функціональної підготовленості.
3.    Виховання фізичних якостей: гнучкості, спритності, швидкості,     витривалості та сили.
4.    Виховання спеціальних фізичних якостей: відчуття м'яча, швидкості ударних рухів, швидкості реакції та швидкості пересувань.
5.    Виконання контрольних нормативів по фізичній і техніко-тактичній підготовленості.
6.    Знайомство з основами тактики настільного тенісу.
7.    Правила змагань.
8.    Придбання початкового досвіду по проведенню та организції змагань.


2. Зразковий розподіл навчальних годин на учбовий рік
 

II-course-table-tennis1


3. Загальна фізична підготовка

3.1. Вправи без предметів.
Вправи для м'язів шиї, рук та плечового поясу.
1.    Нахили голови вперед, назад та в сторони, повороти голови.
2.    Одночасні, поперемінні і послідовні рухи руками в суглобах
(згинання, розгинання, махові і кругові рухи і т.д.).
3.    Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, підстрибування на
руках, пересування на руках.

Вправи для розвитку м'язів тулубу.
1.     Нахили.
2.     Кругові рухи.
Вправи для розвитку м'язів ніг.
1.     Різні рухи прямою й зігнутою ногою з положення стоячи.
2.     Кругові рухи в ліву і праву сторони, махові рухи вперед, назад і в
сторони.
3.     Перехід з положення стоячи в напівприсід, присід.
4.    Хода й біг у різному темпі.
5.    Хода на носках та п'ятах.
6.    Біг з високим підняттям колін.
7.    Хода випадами.
8.    Різні стрибки на одній і обох ногах на місці і в русі.

3.2. Вправи з предметами.
Вправи зі скакалкою.
1.    Стрибки на одній і на двох ногах, різні підскоки з однієї ноги на
іншу.
2.    Стрибки в напівприсіді і присіді.
3.    Стрибки з просуванням вперед і назад.
Вправи з тенісним м'ячем.
1.    Кидки та ловля м'яча з положень сидячи і стоячи одній та двома руками.
2.    Лов м'яча, що відскочив від стінки.
3.    Перекидання м'яча під час бігу.
4.    Метання м'яча у мішень.

4. Спеціальна фізична підготовка.

4.1. Вправи для розвитку гнучкості.
1.    Хода випадами.
2.    Пружні присідання в положенні випаду, напівшпагату, махові ру-хи руками, ногами в різних площинах.
3.    Пружні нахили тулубу вперед, в сторони, назад з різних початкових положень.

4.2. Вправи для розвитку витривалості.
1.    Біг.
2.    Стрибки на скакалці.

4.3. Вправи для розвитку сили.
1.    Хода в напівприсіді, присіді.
2.    Присідання на одній і на обох ногах.
3.    Підтягування на руках.
4.    Згинання та розгинання рук в упорі лежачи в різному темпі.
5.    Пересування на руках в упорі лежачи за допомогою партнера і без нього.
6.    Вправи в опорі.

4.4. Вправи для розвитку спритності.
Вправи без м'яча.
1.    Поєднання ходи з бігом.
2.    Поєднання бігу із стрибками.
3.    Поєднання стрибків з поворотами по умовному сигналу.
Вправи з м'ячем.
1.    Поєднання бігу й стрибків із ловом м'яча.
2.    Підбивання м'яча різними сторонами ракетки на місці й в русі.
3.    Гра "один" проти "двох".

4.5. Вправи для розвитку швидкості.
1.    Біг на місці та в русі з енергійною роботою руками.
2.    Біг з прискоренням.
3.    Швидкі присідання і вставання.
4.    Стрибки і випади у швидкому темпі.

4.6.    Вправи для розвитку швидкості реакції.
Реакція на несподівану зміну напряму.
1.    Гравець одержує м'ячі в наперед обумовленому напрямку і відстані, за командою викладача певний м'яч гравець направляє в довільному напрямку.
2.    Гравець одержує м'ячі в наперед обумовленому напрямку і відстані, за командою викладача певний м'яч гравець направляє у певному напрямку.
3.    Гравець одержує м'ячі в наперед невідомому напрямку, але на відстані, за командою викладача певний м'яч гравець направляє у довільному напрямку.
4.    Гравець одержує м'ячі в наперед невідомому напрямку, але на відстані, за командою викладача певний м'яч гравець направляє у певному напрямку.
5.    Гравець одержує м'ячі в наперед невідомому напрямку, але на відстані, за командою викладача певний м'яч гравець направляє у певному напрямку.


Реакція на несподівану зміну довжини польоту м'яча.
1.    Гравець одержує м'ячі в наперед обумовленому напрямку, але наперед невідомої відстані, за командою викладача певний м'яч гравець направляє у вільному напрямку.
2.    Гравець одержує м'ячі в наперед обумовленому напрямку, але наперед невідомої відстані, за командою викладача певний м'яч гравець направляє у визначеному напрямку.

Реакція на несподівану зміну характеру обертання м'яча.
1.    Гравець одержує м'ячі в наперед обумовленому напрямку і відстані, за командою викладача певний м'яч гравець направляє з обумовленим обертанням м'яча у визначеному напрямку.
2.    Гравець одержує м'ячі в наперед невідомому напрямку і відстані, за командою викладача певний м'яч гравець направляє з обумовленим обертанням м'яча у визначеному напрямку.

4.7. Вправи для розвитку відчуття м'яча.
1.  Вправи на точність багатократного виконання технічних елемен-тів:
•    в одному напрямку, в одному темпі, з однієї зони;
•    в різних напрямках;
•    в різному темпі;
•    з різних зон;
•    в поєднанні різних напрямків, темпів та зон.
2.    Вправи на зміну висоти траєкторії польоту м'яча.
3.    Вправи в зміні довжини польоту м'яча.
Можливі ускладнення описаних вправ, створення на їх основі нових вправ.

4.8. Вправи для розвитку швидкості пересувань.
1.     Гра зі всього столу одним видом удару.
2.     Пересування в парі.
3.    Переміщення у трьохметровій зоні з імітацією ударів в кінцевих точках пересувань (фіксуючи час).

4.9. Імітація техніки виконання технічних елементів (фіксуючи кількість разів або час виконання).

5. Теоретична підготовка.

5.1. Фізичне виховання в суспільстві та у вищих навчальних закладах.
1.    Поняття про фізичну культуру.
2.    Значення фізичної культури для зміцнення здоров'я, правильного фізичного розвитку та підготовки до трудової діяльності.
3.    Роль студентського комітету вищого навчального закладу в         розвитку фізичної культури і спорту.
4.    Програма по фізичному вихованню у вищих навчальних закладах.
5.    Державні тести України по фізичній підготовленості.
6.    Роль Державних тестів в зміцненні здоров'я і всесторонньому фізичному розвитку.
7.    Зміст контрольних нормативів.
8.    Підготовка і здача контрольних нормативів.
9.    Задачі й зміст учбової програми секції настільного тенісу.

5.2. Зальна та спеціальна фізична підготовка.
1.    Спрямованість загальної і спеціальної фізичної підготовки.
2.    Основні фізичні якості тенісиста.
3.    Загальна фізична підготовка як основа розвитку фізичних якостей, здібностей, рухових якостей і підвищення     працездатності.
4.    Характеристика засобів, що рекомендуються для підвищення рівня загальної фізичної підготовленості і розвитку рухових якостей гравця в настільний теніс.
5.    Взаємозв'язок загальної фізичної підготовки і контрольних нормативів Державних тестів України.
6.    Спеціальна фізична підготовка, її місце в учбовому процесі.
7.    Коротка характеристика засобів спеціальної фізичної підготовки.
8.    Засоби оцінки стану і динаміки загальної і спеціальної фізичної підготовленості в настільному тенісі.

5.3. Техніка і тактика гри в настільний теніс.
1.    Класифікация технічних прийомів.
2.    Основні стійки гравця.
3.    Пересування тенісиста.
4.    Види ударів.
5.    Різновиди подач.
6.    Учбові ігри в процесі вдосконалення техніки і тактики.

5.4. Правила змагань та їх проведення.
1.    Значення змагань.
2.    Правила гри в настільний теніс.
3.    Організація змагань в настільному тенісі..
4.    Основні способи проведення змагань.
5.    Організаційна підготовка до змагань: положення про змагання, розклад ігор, медичний допуск до участі в змаганнях.

6. Техніко-тактична підготовка.

6.1. Техніка.

1.    Способи тримання ракетки. Європейська та азіатська хватки ракетки.
2.    Стійки й переміщення тенісиста.
3.    Початкове положення.
4.    Найзручніші стійки для виконання ударів і подач.
5.    Позиції біля столу.
6.   Подачі. Способи подач зліва та справа. Подачі без обертання м'яча, з обертанням. Різновиди подач залежно від напрямку, довжини і сили польоту м'яча.
7.    Удари. Удари справа та зліва по м'ячу з різним обертанням, висотою відскоку і напрямом. Атакуючі і захисні удари.

Види обертання.

Сучасна техніка гри має складні та різноманітні обертання м'яча, що додаються ракеткою. Обертання істотно міняє траєкторію польоту м'яча. У польоті він може обертатися в різних геометричних площинах. М'яч, який ударом закрутили вгору, одержує поступальне верхнє обертання. Про м'яч, що летить таким чином, говорять "кручений". Він летить по більш опуклій траєкторії і падає на стіл під значно більшим кутом, ніж той що летить плоско, а відскакує від столу під меншим кутом.
Траєкторія польоту м'яча "різаного" (який має нижнє обертання) більш полога, кут приземлення звичайно менше кута приземлення крученого і плоского м'яча. Проте відскакує різаний м'яч під більшим кутом, ніж приземляється. Після відскоку різаний м'яч може зберегти колишнє обертання або перетворитися на кручений.

Хватки ракетки.

Типи хваток ракетки в настільному тенісі.
В техніці настільного тенісу існує два основні напрями гри - азіатський та європейський. Назва походить від способів тримання ракетки або хватки.  
Європейська хватка - горизонтальна, при ній ручку ракетки обхвачують трьома пальцями - середнім, безіменним і мізинцем; вказівний палець витягнутий уздовж краю ракетки, а великий розташований на іншій стороні. Часто таку хватку називають "хваткою ножа". Ця хватка зручна тим, що дозволяє грати однаково ефективно обома сторонами ракетки. При такій хватці гравець має нагоду виконувати всі види різних по складності ударів в швидкому і повільному темпі, при захисті і нападі (рис.1).


Настільний теніс. ІІ курс

Рис.1. Європейська хватка.

Азіатська хватка – вертикальна. При вертикальній хватці великий і вказівний пальці обхвачують ручку ракетки так, як звичайно тримають авторучку, тому часто цю хватку називають "хваткою пера". Решта три пальця знаходяться на тильній стороні ракетки віялом або накладаються один на інший. При цьому способі тримання ракетки необхідна висока рухливість кисті, що дозволяє виконувати технічні елементи із складними обертаннями м'яча. При цьому м'ячі зручно відбивати тільки однією стороною ракетки (рис.2).

 

Настільний теніс. ІІ курс.

Рис.2. Азіатська хватка.

Переміщення.
Для переміщень гравець використовує такі прийоми, як випади, кроки ковзаючі та приставні, стрибки з однієї ноги на іншу тощо. На ри-сунку 3 показані основні початкові положення тенісиста перед ударами (а) та в момент виконання ударів (б - справа, в - зліва).

 

Настільний теніс. ІІ курс.

Рис.3. Початкові положення гравця.


Удари в настільному тенісі.

1. "Підставка".
"Підставка" відноситься до числа нескладних ударів. Нею користуються в різних ігрових ситуаціях. Цей спосіб удару характеризується тим, що м'яч зразу ж після відскоку від столу  відлітає від ракетки і перелітає назад на сторону супротивника.
Напрям зворотного польоту м'яча на сторону супротивника залежить від ступеня нахилу ракетки. Якщо супротивник зробив плоский удар, то ігрова поверхня ракетки при віддзеркаленні удару повинна бути вертикальною, при прийомі різаного м'яча – відхилюється назад (ігрова поверхня ракетки повинна бути як би "відкритою"), при прийомі крученого м'яча – дещо нахилена вперед ("закритою").
"Підставку", як технічний елемент, частіше за все використовують при захисному варіанті гри.
Для виконання удару "підставка" гравець стає на відстані 50-70см від столу, тулуб злегка нахилений вперед, ноги дещо зігнуті в колінах. Права рука (зігнута в початковій фазі) виноситься вперед вслід за рухом вперед одноіменної ноги і, випрямляючись в лікті, завдає удару. В момент виконання удару центр тяжкості переноситься на праву ногу, плечі повернені впівоберта до лицьової лінії столу, ліва рука знаходиться трохи нижче правої.
Підставкою приймають звичайно м'ячі, які після відскоку не вилітають за межі столу. Розрізняють активну і пасивну підставку: якщо просто підставити ракетку під м'яч, це буде пасивний удар, а якщо ракетку поворотним рухом кисті й передпліччя просунути вперед, накриваючи нею м'яч, то вийде швидка активна підставка.

Щоб добре освоїти техніку виконання цього прийому, потрібно звернути увагу на наступне:
•    стежити, щоб ракетка в момент удару знаходилася над столом;
•    не приймати м'яч дуже витягнутою рукою, це утруднятиме контроль за польотом м'яча.

Діаграма №1.
Виконання удару "підставка" зліва.

Настільний теніс. ІІ курс.

Діаграма №2.
Виконання удару "підставка" справа.

Настільний теніс. ІІ курс.

2. "Підрізка" зліва.
"Підрізка" зліва це удар, при якому м'ячу додається нижнє обертання. Такий м'яч називають "різаним", тому і удар отримав назву "зрізка". Цим прийомом відбивають м'яч, що летить без обертання або має нижнє обертання. "Підрізку" зліва виконують з такої стійки: тулуб потрібно розвернути впівоберта вліво і трохи нахилити вперед. Ноги зігнуті і розставлені на ширину плечей, права нога попереду. Руки зігнути в ліктях і знаходяться перед грудьми. При замаху руку з ракеткою зігнути і підняти до лівого плеча, а, випрямляючи її, опустити вперед-вниз.         Траєкторія руху ракетки повинна бути дугоподібною, а не прямолінійною.            На початку руху "ніс" ракетки піднятий до плеча, а в кінці направлений туди, куди прямує м'яч – в лівий кут, середину або в правий кут столу.              Щоб уникнути помилок:
•    при замаху не піднімати руку вище і далі плеча;
•    рух виконувати плавно, але з прискоренням;
•    по м'ячу ударяти у вищій точці відскоку перед собою, не пропуская його назад, за себе;
•    руку після удару по м'ячу не зупиняти, а випрямити до кінця;
•    після закінчення руху не відводити руку далеко вправо, вона повинна йти вперед і вниз до сітки.

Діаграма №3.
Виконання удару "підрізка" зліва.

Настільний теніс. ІІ курс.

3. "Підрізка" справа.
"Підрізку" справа виконують із стійки для ударів справа. При цьому тулуб розгорнений впівоберта вправо і трохи нахилен вперед. При замаху руку з ракеткою, згинаючи, піднімають вгору до рівня плеча, а, випрямляючи, опускають вперед-вниз, указуючи "носом" ракетки на сітку. Необхідно стежити за тим, щоб при замаху не виставлявся вперед лікоть, це допоможе правильно вибрати кут нахилу ракетки.

Діаграма №4.
Виконання удару "підрізка" справа.

Настільний теніс. ІІ курс.

4. "Накат" справа.
"Накат" відноситься до атакуючих, нападаючих ударів. Це один з основних технічних прийомів, за допомогою якого ведеться розиграш очка. Багато гравців використовують цей удар в грі як основний, за допомогою якого можна не тільки підготувати атаку, але і завершити її. Цим технічним прийомом зручно виконувати атакуючі удари в ближній зоні і по коротких м'ячах.
"Накат" справа один з основних атакуючих ударів, яким можна виграти очки. Виконують удар з правосторонньої стійки, впівоберта до столу (лівим плечем вперед). Ноги на ширині плечей, трохи зігнуті в колінах. Ліва нога трохи висунута вперед, вага тіла рівномірно розподілена на обидві ноги. Рука з ракеткою відводиться вправо-назад до правого стегна. Удар по м'ячу виконується вперед-вверх і закінчується як би у голови. В момент удару лікоть дещо зігнутий. Ракетка рухається по дузі, поступово міняючи кут нахилу, в результаті виходить як би "обкатування" м'яча. Після виконання удару слід негайно зайняти початкове положення.
При виконанні удару необхідно пам'ятати:
•    для того, щоб рух не був скутим, між ліктем і тулубом повинна бути відстань 5-8 см;
•    при замаху "ніс" ракетки опущений, а сама ракетка знаходиться на рівні ігрової поверхні столу або трохи нижче;
•    не піднімати лікоть вгору, при закінченні руху ракетка повинна бути вищою за лікоть;
•    вага тіла переноситься з правою на ліву ногу.

Діаграма №5.
Виконання удару "накат" справа.

Настільний теніс. ІІ курс.

5. "Накат" зліва.
"Накат" зліва це типовий атакуючий удар. Послідовність виконання удару слідуюча. Ноги на ширині плечей, трохи зігнуті, права нога трохи висунута вперед, центр тяжкості рівномірно розподілений на обидві ноги.        Рука на рівні пояса зігнута в лікті і відведена вліво-назад, передпліччя паралельно поверхні столу.
Удар виконується швидким рухом ракетки: передпліччя різко рухається вперед, ракетка як би "обкатує" м'яч, після закінчення руху рука вільно йде вперед-вверх та вправо. "Ніс" ракетки на початку руху дивиться вниз, а в кінці удару - вгору-в сторону. При цьому тулуб повертається у бік супротивника з одночасним випрямлінням правої ноги, центр тяжкості зміщується на праву ногу, рука повертається в початкове положення.
Необхідно пам'ятати, що:
•    рух починають з кисті, "включають" передпліччя, а потім плече, лікоть повинен залишатися на місці, рух виконують "навкруги ліктя";
•    закінчуючи рух, ігрова поверхня ракетки повинна бути паралельно столу;
•    щоб збільшити поступальну швидкість, вагу тіла необхідно перенести з лівої ноги на праву.

Діаграма №6.
Виконання удару "накат" зліва.

Настільний теніс. ІІ курс.

Подачі в настільному тенісі.
Подача – головний технічний прийом, з якого починається гра на рахунок. Основна задача цього прийому – введення м'яча в гру, без вдалої подачі не може бути доброї гри на рахунок, подача є важливим атакуючим прийомом, що дозволяє виграти очко.
Подача – це єдиний удар, який не залежить від дій суперника. Для новачка виконання правильної подачі часто представляє велику складність. Як правило, новачок робить стандартну помилку, вважаючи, що подача служить лише для введення м'яча в гру. Він виконує слабі подачі, що дають високий відскік на стороні супротивника і даючі можливість супернику атакувати. Потрібно мати на увазі, що подача є атакуючим ударом, а коли вона добре поставлена, нерідко приносить відразу виграшне очко.
Навчання подачі відбувається таким чином: спочатку імітується підкидання м'яча лівою рукою і удар по ньому у тренувальної стінки (імітація), після відпрацьовуються всі елементи окремо, а потім злито, і лише після цього приступають до виконання подачі за столом.
Існують деякі правила подачі м'яча: м'яч підкидають з відкритої долоні, при цьому великий палець відставлений вбік, а інші витягнуті вперед і щільно зімкнуті. Руку тримають перед собою або збоку від себе. Обов'язково необхідно стежити за тим, щоб рука з м'ячем не виявилася нижче за рівень столу, не перетинала продовження задньої лінії столу і не знаходилася над столом – в цих випадках подача не вважатиметься правильною. М'яч підкидається на будь-яку висоту не нижче 16см від рівня столу. Найголовніше при подачі – момент взаємодії ракетки з м'ячем.

1. Подачі без обертання м'яча.
Подачі без обертання м'яча виконуються справа й зліва.

 

Діаграма №7.
Виконання подачі без обертання м'яча справа.

Настільний теніс. ІІ курс.

Діаграма №8.
Виконання подачі без обертання м'яча зліва.

Настільний теніс. ІІ курс.

2. Подачі з нижнім обертанням м'яча.
Подачі з нижнім обертанням м'яча виконуються справа та зліва рухами, аналогічними прийомам удару "підрізка".

Діаграма №9.
Виконання подачі з нижнім обертанням м'яча справа.

Настільний теніс. ІІ курс.

Діаграма №10.
Виконання подачі з нижнім обертанням м'яча зліва.

Настільний теніс. ІІ курс.

3. Подача "маятником".
Подача "маятником" отримала свою назву від самого руху. Адже передпліччя і кисть з ракеткою рухаються зліва направо при виконанні подачі тильною стороною ракетки і справа наліво при виконанні подачі долонною стороною ракетки. Ця подача дозволяє додати м'ячу різне обертання залежно від того, в який момент відбувається зіткнення ракетки з м'ячем – на початку, середині або в кінці руху. Від цього залежить і тип обертання: нижнє обертання, нижньо-бічне.

Діаграма №11.
Виконання подачі "маятником" справа.


Вид спереду
Настільний теніс. ІІ курс.

Вид з боку
Настільний теніс. ІІ курс.

Діаграма №12.
Виконання подачі "маятником" зліва.


Вид спереду
Настільний теніс. ІІ курс.

Вид з боку
Настільний теніс. ІІ курс.

4. Подача "віялом".
Подачу "віялом" виконують звичайно тільки справа. Рука виконує півколо, що направлене опуклою стороною вгору.
Засвоюючи техніку подачі потрібно звернути увагу на такі деталі:
•    зміна хватки ракетки, для збільшення рухливості кисті ручку ракетки тримають дещо далі і слабіше, а саму ракетку утримують великим і вказівним пальцями;
•    якість виконаної подачі залежить від активної роботи кисті при ударі, необхідно максимально розслабити кисть.
 

Настільний теніс. ІІ курс.


6.2. Тактика.

1.    Вибір тактичного характеру гри.
2.    Вибір позиції.
3.    Визначення темпу гри.
4.    Вивчення основ тактики нападу і захисту в одиночних іграх.

6.3. Імітація.
Імітація техніки виконання технічних елементів в поєднанні з пересуванням приставним кроком або стрибками на одній нозі (фіксуючи кількість виконаних ударів за певний час).

6.4. Вправи для вдосконалення техніки ударів.

І група вправ
Виконання ударів з однієї точки в одному напрямку (з попаданням в мішень).
Настільний теніс. ІІ курс.


ІІ група вправ
Виконання ударів з однієї точки у декілька напрямків (з попаданням в мішень).

Настільний теніс. ІІ курс.


ІІІ група вправ
Виконання ударів з двох точок в одному напрямку (з попаданням в мішень).

Настільний теніс. ІІ курс.


IV група вправ
Виконання ударів з двох точок у двох напрямках (з попаданням в мішень).

Настільний теніс. ІІ курс.


7. Змагальна підготовка.
Успіху в змаганнях в настільному тенісі добиваються гравці, що володіють швидкими, гострими і точними ударами, переважно з верхнім обертанням, які виконуються у вищій точці відскоку м'яча. Тому вконтрольних іграх та змаганнях необхідно прагнути максимально можливого створення ситуацій для проведення гострих ударів. В той же час виконання гострих ударів можливо тільки при високій техніці їх виконання і добре розвинутих спеціальних і загальних фізичних якостях.

Задачі проведення контрольних тренувальних ігор і змагань:
•    перевірка володіння технічними прийомами настільного тенісу;
•    перевірка застосування освоєних технічних прийомів в грі;
•    перевірка ігрової кмітливості і психологічних якостей гравця;
•    перевірка здатності оцінювати співвідношення сильних і слабих сторін в своїй грі і в грі супротивника, з подальшим
•    використовуванням цієї оцінки в цілях виграшу.

8. Психологічна підготовка.
Задачі психологічної підготовки:
•    формування стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, зокрема, настільним тенісом;
•    вдосконалення властивостей особи, які забезпечують стійкість до тренувальних і змагальних навантажень, таким як: загальна емоційна стійкість, відчуття суперництва, активність в подоланні труднощів, самостійність в ухваленні рішень, стійкість до втомлення.


9. Інструкторська та судейська практика.
1.    Оволодіння навиками організації та проведення змагань.
2.    Вивчення основних правил гри і змагань.
3.    Ведення протоколів змагань.
4.    Суддівство одиночних і парних зустрічей.

 

 

 

следующая страница >>>

Внимание! Все права защищены. При копировании материалов с сайта активная ссылка на источник  ОБЯЗАТЕЛЬНА !!!